Aktualności

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wyszkowskiego za rok 2016.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu wyszkowskiego za 2016 rok.
7. Informacja z działalności bieżącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za styczeń – luty 2017 rok.
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016” za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok;
b) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2025;
c) dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące;
d) przystąpienia przez Powiat Wyszkowski do realizacji projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim” w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
e) powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie budowy chodników oraz udzielenia dotacji na ten cel;
f) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z działalności za 2016 rok.
12. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z działalności za 2016 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa z działalności za 2016 rok.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2016 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.


-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 435 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)