Aktualności

Kolejny projekt powiatu wyszkowskiego uzyskał dofinansowanie z UE

Data umieszczenia:

W dniu 22 maja 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.3.01-14-7140/16 –00 pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W imieniu Powiatu Wyszkowskiego umowę podpisali:
Bogdan Mirosław Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz –Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego.

Umowa określa warunki przekazywania przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) Beneficjentowi (Powiatowi Wyszkowskiemu) dofinasowania na realizacje projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” oraz prawa i obowiązki Beneficjenta.
Ww. projekt został opracowany przez zespół projektowy Wydziału Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pod kierunkiem Ewy Ćwik – Naczelnika Wydziału uzyskał 10 pozycję (przy punktacji 101 punktów) na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.10.3.01-14-029/16.

Jest to kolejny projekt opracowany przez Wydział skierowany do mieszkańców Powiatu w celu podniesienia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.
Powiat Wyszkowski w ramach Poddziałań 10.3.4 i 10.3.1 pozyskał z Unii Europejskiej i budżetu państwa łącznie 2 780 521,96 zł dla 385 mieszkańców, koszt przypadający na jednego uczestnika w projekcie „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim” wynosi 5 067,50 zł, w projekcie “ Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” 8 708,87 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 424 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)