Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z póź. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z póź. zm.), Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako:

1.
działki ewidencyjne nr 91/1 o pow. 0,0100 ha, 81/2 o pow. 0,0041 ha, 89/1 o pow. 0,0056 ha położone w miejscowości Stare Bosewo gmina Długosiodło (właścicielem ww. nieruchomości była zmarła Marianna Kamieniecka)
działki ewidencyjne 77/2 o pow. 0,0229 ha oraz 82/2 o pow. 0,0358 ha położone w miejscowości Stare Bosewo gmina Długosiodło
(właścicielem ww. nieruchomości był zmarły Stanisław Elert),
które na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 1/2017 z dnia 14.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Długosiodło.
2.
działki ewidencyjne 4646/32 o pow. 0,0041 ha oraz 4646/33 o pow. 0,0036 ha położone w mieście Wyszków gm. Wyszków
(właścicielem ww. nieruchomości jest wspólnota gruntowa miasta Wyszków)
które na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 2/2017 z dnia 17.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Wyszków.

Informacje w ww. sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie z siedzibą przy ul. Al. Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20 w godz. 8.00- 16.00 , tel. 29 743 59 20.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 378 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)