Uczeń otwarty na świat

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż w dniu 6 maja 2011 roku wniosek Powiatu Wyszkowskiego o dofinansowanie projektu pn.” Uczeń otwarty na świat” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Celem projektu ” Uczeń otwarty na świat” jest stworzenie kompleksowych programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych 286 uczennic i 123 uczniów I LO w Wyszkowie oraz 48 uczennic i 92 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z 3 szkół specjalnych w powiecie wyszkowskim umożliwiających ukończenie szkoły i wybór dalszej drogi kształcenia w okresie do 30.08.2013.

W ramach projektu do 558 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Szkoły Filialnej SOSW z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie i Szkoły Filialnej SOSW z siedzibą w DPS dla Dzieci w Gaju”Fiszorze” zostanie skierowane wsparcie w formach :
- oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiającej rozwój ich potencjału intelektualnego i zainteresowań ukierunkowanych na kompetencje kluczowe (matematyczno-przyrodnicze, języki obce) kompetencje kulturowe, kształtowanie postaw tolerancyjnych,
- tworzenia uczniom u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się warunków do podwyższenia ocen szkolnych,
- oferty zajęć kształtujących partnerskie relacje między płciami, opartych na zasadzie wzajemnego szacunku, równych prawach i obowiązkach,
- tworzenia warunków do nowatorskich specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ,zwiększających zdolności adaptacyjne w środowisku.

Wartość projektu: 1 254 452,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 1 216 818,00 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego :37 633,56 PLN
Okres realizacji projektu:01.09.2011-31.07.2013

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1993 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)