Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Pożegnanie Komendanta Wyszkowskiej Policji

18 listopada 2019r. w Komendzie Powiatowej Policji odbyło się pożegnanie komendanta Michała Toporkiewicza. Po blisko 30 latach służby, w tym 5 latach w wyszkowskiej jednostce przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Powołanie komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie

15 Listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie odbyło się wręczenie aktu powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie mł. bryg. Marka Krzyżańskiego.

Zakończenie finansowe operacji „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym”

Zakończenie finansowe operacji „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” dofinansowanej w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dla szachisty każda partia szachowa to święto. Zagrali o Mistrzostwo Powiatu Wyszkowskiego w Narodowe Święto Niepodległości!

Narodowe Święto Niepodległości można uczcić w różny sposób. Jedni wybierają marsz lub bieg, jeszcze inni patriotyczny koncert. Sympatycy szachów z powiatu i okolic tradycyjnie spotykają się 11 listopada by podjąć rywalizację w królewskiej dyscyplinie.

Zaprojektuj czyste i zdrowe miasto – wygraj nagrody! Wojewoda Mazowiecki ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w pierwszym z nadesłanych opisów projektów jury wybierze 5 finalistów, którzy w dalszym etapie będą walczyć o nagrodę główną. I to właśnie zadaniem finalistów będzie stworzenie makiety idealnego miasta, z czystym i zdrowym powietrzem.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Pamiętając o druhach, którzy odeszli – Zaduszki Strażackie

Pierwsze dni listopada to w naszej tradycji czas, kiedy wspominamy bliskie osoby, których nie ma już pośród nas. Tradycją w powiece wyszkowskim stało się coroczne spotkanie na „Zaduszkach Strażackich” – nabożeństwie w czasie którego strażacy oddają pamięć i cześć kolegom, którzy odeszli.

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób opiniujących oferty

Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2020 r.

Finansowe zakończenie realizacji największej drogowej inwestycji powiatu wyszkowskiego

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 24 października 2019 r. wpłynęło pismo od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informujące o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku rozliczającego zaliczkę uzyskaną na poczet realizacji projektu pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, tym samym została zakończona zarówno rzeczowa jak i finansowa realizacja projektu.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 17574 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14