Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Ogłoszenie

O możliwości zgłaszania uwag do oferty Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. VI Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2022 - 2026”

Dzień Edukacji Narodowej 2021 - w podziękowaniu za pracę w oświacie

13 października 2021 r. Powiatu Wyszkowski i Gmina Wyszków zaprosili pracowników oświaty by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości tradycyjnie zostały przyznane nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego. Całość uświetnił koncert aktorki i wokalistki Joanny Aleksandrowicz pt. „Od nocy do nocy”.

Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne

Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek samorządu terytorialnego wzięli udział w ćwiczeniach obronnych „WYSZKÓW-2021”.

Informacje dla właścicieli lasów

Pismo zawiadamiające o rozpoczęciu w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Ogłoszenie

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Wyszkowski Teatr Tańca w Wyszkowie, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zakup strojów tanecznych dla tancerzy Wyszkowskiego Teatru Tańca na Mistrzostwa Świata.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 roku.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na terenie powiatu wyszkowskiego w okresach od 11 października do 19 listopada 2021 r. (przerwa w pracach komisji 13 – 15 października).

XIV Mazowiecki Bieg Norwidowski

26 września 2021 r. po raz czternasty odbył się Mazowiecki Bieg Norwidowski. Organizowana od wielu lat przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” impreza zgromadziła wielu uczestników.

Zaproszenie na XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 6 października 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, która odbędzie się w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Wyszkowie przy ul. Prostej 7.

Wizyty delegacji ukraińskich w Powiecie Wyszkowskim

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego i Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego Leszka Marszała Wicestarostę oraz Członka Zarządu Powiatu Teresę Czajkowską, gościł w dniach: 10, 17 i 24 sierpnia 2021 r. delegacje samorządowców z Ukrainy.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 24282 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14