Aktualności

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego zostały wręczone

Data umieszczenia:

Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego w tym roku została wręczona po raz siedemnasty. Konkurs, który na stałe wpisał się w powiatowy kalendarz wydarzeń ma swoją tradycję sięgającą roku 2003. Wyróżnienia przyznawane są corocznie wyróżniającym się osobom, organizacjom, podmiotom za wkład na rzecz rozwoju i promocję Powiatu. Uroczystą galę, wręczenia nagród, która odbyła się 28 lutego w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik wręczone poprowadziła naczelnik wydziału promocji i rozwoju Agnieszka Londzin.

Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego jest uhonorowaniem najlepszego spośród najlepszych w danej kategorii i jest przyznawania wyróżniającym się osobom, organizacjom za szczególne dokonania. W tym roku została zmieniona jej formuła. Starosta uhonorował nagrodami po trzy podmioty w trzech kategioriach: pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i sport. W kategorii rozwój gospodarczy przyznał statuetkę.

Wnioski do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego 2018 można było składać do 11 lutego 2019 r. w następujących dziedzinach:
• pomoc społeczna
• innowacja jako element rozwoju gospodarczego powiatu
• kultura
• kultura fizyczna i sport.

W tym roku wpłynęła rekordowa ilość 32 wniosków. (niektóre wnioski popierały kandydaturę tych samych osób, wszystkie spełniały wymogi formalne).
Wnioski oceniane były przez Kapitułę w składzie: Kapituła powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszkowskiego w składzie:
1. Leszek Marszał – Przewodniczący Kapituły, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
2. Waldemar Sobczak - Przewodniczący Rady Powiatu
3. Teresa Czajkowska - członek Zarządu Powiatu
4. Paweł Deluga - członek Zarządu Powiatu
5. Agnieszka Londzin - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
6. pułkownik Józef Bieganowski - Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie, Honorowy Obywatel Gminy Wyszków
7. Maria Gajewska – dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu
8. Jerzy Abramczyk - Właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Tartak w Wólce Folwark
9. Sławomir Wołyniec – przedsiębiorca z Wyszkowa
10. Małgorzata Ślesik-Nasiadko - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie

POMOC SPOŁECZNA
nominowanymi do nagrody byli:
Stowarzyszenie „Nasza Zakolejowa”
Tomasz Abramczyk, Stanisław Świadkowski
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker w Wyszkowie
Andrzej Grajczyk
Jerzy Sitek
Stowarzyszenie Klubu Seniora „Turzyńska Seniorada” w Turzynie
Siostra Cecylia Lewandowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie
Danuta Przybysz
Parafialny Zespół CARITAS (PZC) przy parafii Św. Wojciecha w Wyszkowie
Stowarzyszenie WAŻNA RÓŻA
Piotr Flegel - Proboszcz Parafii Kiciny
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
Dom Dziennego Pobytu „Senior” działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Stowarzyszenie BOCIAN KRiS

W kategorii pomoc społeczna nagrodzeni zostali:
I miejsce (nagroda w wysokości 2500 zł) Siostra Cecylia Lewandowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.
Kierowany przez Siostrę Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 107 osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz współistniejącymi schorzeniami. Siostra od wielu lat zapewnia mieszkańcom Domu możliwość udziału w różnego rodzaju przeglądach działalności artystycznej. Corocznie Siostra wraz z pracownikami, mieszkańcami Domu i wolontariuszami organizuje Kolędnice, Misterium Męki Pańskiej, Akcje Robótka. Działania Siostry nie tylko wzmacniają więzi mieszkańców Domu, ale również niwelują stereotypy i niewłaściwe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami poprzez różne grupy społeczne.

II miejsce (nagroda w wysokości 1500 zł) Parafialny Zespół Caritas od 26 lat działa w parafii św. Wojciecha w Wyszkowie. Zespół zajmuje się działalnością charytatywną, niesie pomoc materialną i duchową mieszkańcom parafii, miasta i okolic. Parafialny Zespół Caritas otrzymuje bezpłatną żywność z unii Europejskiej, którą rozdziela pomiędzy potrzebujących. W 2018 roku z takiej pomocy skorzystało blisko 240 osób. Ponadto organizuje paczki dla około 300 rodzin na Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkiej Nocy. Zbiórka żywności, w którą angażowana jest młodzież, organizowana jest w sklepach i kościele. W ramach Ogólnopolskiej Akcji Caritas Zespół rozprowadza świecie na stół wigilijny i wielkanocny. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas swoją pracę wykonują jako wolontariusze.

III miejsce (nagroda w wysokości 700 zł) Andrzej Grajczyk wyszkowski społecznik. Od 2008 roku pedagog ulicy, streetworker. Praca z młodymi ludźmi stanowi dla niego wyzwanie oraz daje możliwość niesienia pomocy dzieciom. Przez ponad 10 lat pracy w charakterze streetworkera nieustannie się kształci i rozwija. Od lat organizuje wyprawy turystyczne, w tym survivalowe, nocne marsze pamięci, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, górskie wycieczki, obozy, biwaki. Dla wielu pokoleń wyszkowian jest autorytetem moralnym.

Foto
.


ROZWÓJ GOSPODARCZY
nominowani byli:
Dariusz Kulesza - właściciel firmy DAR-POL
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Wyszkowie

W kategorii rozwój gospodarczy statuetkę otrzymał:
Dariusz Kulesza. Firma DAR-POL od roku 1999 świadczy usługi z zakresu operacji logistycznych na obszarze Polski, Europy oraz Rosji i krajów trzecich. Jest sprawdzonym i rzetelnym przewoźnikiem posiadającym licencję na wykonywanie usług transportowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Firma stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, oferując pracę osobom bezrobotnym. Aktualnie zatrudnia około 180 pracowników, głównie mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Od roku 2016 właściciel firmy DAR-POL rozszerzył swoją działalność o usługi gastronomiczne, otwierając restaurację „Centralna”, która cieszy się dużym uznaniem konsumentów.

W kategorii Rozwój przyznane zostało także wyróżnienie, które trafiło do rąk Powszechnej Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Wyszkowie.

Foto
.


KULTURA
nominowani zostali:
Piotr Adler, Akademia Umiejętności Pan Hilary
ORKIESTRA REPREZENTACYJNA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ im. ppor mar. Kazimierza Deptuły
Andrzej Rębowski
Agnieszka Długołęcka, (Stowarzyszenie FormAT)
Rewia Dziecięca „Sylaba” – sekcja Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

W kategorii kultura nagrodzeni zostali:
I miejsce Andrzej Rębowski. Zwycięzca jest osobą niezwykle zasłużoną dla rozwoju kultury na terenie powiatu wyszkowskiego i całego kraju. W latach 1985-2018 zorganizował w 4 powiatach: wyszkowskim, wołomińskim, pułtuskim i w Warszawie łącznie 291 spotkań z gwiazdami polskiego sportu. Od 1994 r. nieprzerwanie po dzień dzisiejszy Andrzej Rębowski organizuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70, pt. „Powróćmy do Piękna w słowie i muzyce”.
W latach 1995-2018 zorganizował 24 ceremonie olimpijskie z udziałem 120 gwiazd polskiego sportu oraz 24 Ogólnopolskie Konkursy literacko – plastyczne o tematyce olimpijskiej.
W latach 1995-2013 zorganizował 20 Ogólnopolskich Turniejów Koszykówki w kategorii chłopców w rocznikach szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W roku 2018 Andrzej Rębowski zorganizował:
- XXV Ogólnopolskie spotkanie artystyczne piosenkarzy zakwalifikowanych do XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70. z jurorami i kierownictwem artystycznym Festiwalu,
- Jubileuszową XXV edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do Piękna w słowie i muzyce”, w którym udział wzięli wykonawcy z całej Polski,
- Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”
II miejsce Piotr Adler – miłośnik i animator kultury, pomysłodawca Akademii Umiejętności Pan Hilary, w funkcjonowaniu której najistotniejszym elementem jest rozwijanie kultury muzycznej, literackiej, sztuki oraz promocja twórczości mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Akademia Umiejętności Pan Hilary może pochwalić się szeroką ofertą skierowaną do mieszkańców powiatu wyszkowskiego w skład której wchodzą m. in.: wydział tańca, wydział wokalny, wydział rzeźby, nauka gry na instrumentach, wydział malarstwa czy wydział rodzinny. Pan Hilary organizuje również szereg konkursów dla mieszkańców Wyszkowa, np. cykl turniejów szachowych o puchar Wyszkowa czy cykl konkursów fotograficznych. Akademia Umiejętności Pan Hilary to jednak nie tylko zajęcia twórcze, ale także inicjatywy kulturalne, w ramach których w Wyszkowie odbyły się koncerty, np. „Wieczór na cztery struny” z muzyką klasyczną oraz koncert jazzowy The Warsaw DiXielanders, połączony z nauką tańca z lat 20-30.

III miejsce Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły, która od 2008 roku nieprzerwanie występuje na wielu uroczystościach organizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego zapewniając oprawę muzyczną świąt narodowych, uroczystości religijnych i religijnopatriotycznych oraz imprez regionalnych. Jako muzyczna reprezentacja powiatu wyszkowskiego orkiestra wielokrotnie występowała w Trójmieście, Kołobrzegu i Koszalinie. Zespół koncertował w Warszawie, Modlinie, Dęblinie, Łęczycy, Ostrołęce oraz w Pułtusku. W roku 2018, roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości orkiestra obsługiwała dwa prestiżowe wydarzenia – 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie oraz odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego w Wyszkowie.
Za swoje osiągnięcia Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej została uhonorowana:
- w roku 2012 – Nagrodą im. Witolda Hulewicza – za umuzykalnianie ziem nadbużańskich
- w roku 2015 – Krzyżem PRO MARI NOSTRO – za działalność artystyczną
- w roku 2018 – Srebrnym Krzyżem Gryfa Zachodniopomorskiego

Foto
.


KULTURA FIZYCZNA
nominowali:
Klub Biegacza Wyszków
Witold Prószyński
Kamil Wykowski
Mateusz Linka
Stowarzyszenie Klub Żeglarski Spinaker w Wyszkowie

Laureatami w kategorii kultura fizyczna zostali:
I miejsce Klub Biegacza w Wyszkowie, który jest grupą, powstałą wokół idei biegania i chęci reprezentowania powiatu pod wspólną nazwą. Z inicjatywy Klubu powstała powstał organizowana przez Gminę Wyszków impreza biegowa – Wyszkowska Dycha. Członkowie Klubu od początku byli zaangażowani w pomoc przy organizacji imprezy, służąc radami i pomysłami, bazując na doświadczeniu, które jego członkowie zebrali biorąc udział w biegach masowych w całej Polsce.
13 zawodników Klubu Biegacza Wyszków zdobyło odznakę Korony Maratonów Polskich, a 5 zawodników odznakę Korony Półmaratonów Polskich.

II miejsce Mateusz Linka - reprezentant Polski w SUMO. W 2015 r. na swoich pierwszych Mistrzostwach Polski seniorów zdobył dwa brązowe medale : w kategorii +115 i kategorii Open. Następnie w tym samym roku pojechał na Mistrzostwa Europy na Litwie i w kategorii wiekowej do 23 lat zdobył srebro.
Rok 2016 przyniósł ponownie brązowy medal w kategorii +115 na Mistrzostwach Polski seniorów, a w kategorii Open wywalczył srebrny medal. Drugie z rzędu Mistrzostwa Europy przyniosły brąz w kategorii U-23 do +115 kg i srebrny medal w kategorii Open.
Rok 2017 to początek dominacji w Polsce, na Mistrzostwach Polski wywalczył złoto w kategorii +115 oraz złoto w kategorii Open. Na Mistrzostwach Europy w Gruzji w kategorii wiekowej U-23 wywalczył srebro, natomiast w rywalizacji seniorskiej zajął 5 miejsce.
Kolejny sezon w roku 2018 przyniósł kandydatowi złoto w kategorii +115 i brąz w kategorii Open na Mistrzostwach Polski. Na Mistrzostwach Europy w Bułgarii wywalczył 5 miejsce w kategorii +115 i również 5 miejsce w kategorii Open. 2018 to rok wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Tajwanu. Startował w kategorii +115 i wywalczył brązowy medal.
Mateusz Linka jest aktualnie w trakcie przygotowań do sezonu 2019. Na co dzień pracuje jako trener sumo i zapasów.

III miejsce Witold Prószyński, który ze sportem związany jest od roku 1960. Rozpoczynał jako entuzjasta motoryzacji, następnie reprezentował Automobilklub Warszawski w barwach którego zdobył w 1970 r. tytuł I Vice Mistrza w Rajdowych Turystycznych Samochodowych Mistrzostwach Polski.
Od 21 lat Witold Prószyński organizuje we współpracy z Gminą Wyszków rajd Rally Wyszków o Puchar Burmistrza Wyszkowa.
Dzięki działalności Kandydata dwóch ambitnych, zdolnych i utalentowanych wyszkowian – Kamil Wiśniewski i Kacper Terlikowski, którzy pierwsze kroki stawiali swojej kariery i pierwsze zwycięstwa odnosili w Wyszkowie mogli wypłynąć na głębokie wody zawodowej rywalizacji. Obecnie odnoszą oni cenne zwycięstwa na arenie krajowej i międzynarodowej, dzięki czemu są chlubą miejscowej społeczności, kraju, jak i samego Kandydata.

Foto
.


Podczas gali Starosta Powiatu Wyszkowskiego wręczył również nagrodę zwycięzcy plebiscytu na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2018, którym został st. asp. Przemysław Deluga.

Po części oficjalnej uroczystości zgromadzeni goście zaproszeni zostali na koncert artystów scen Warszawskich, którzy zaprezentowali znane utwory operetkowe.

Więcej zdjęć w Galerii foto

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 862 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14