Aktualności

Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II zakończona

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski informuje, że w dniu 25.02.2019 roku wpłynęła na konto projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu wyszkowskiego – etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV, Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020 kwota refundacji, o którą wnioskował Powiat Wyszkowski – Beneficjent wnioskiem końcowym, tj. kwota 29 365,64 zł - tym samym została zakończona realizacja projektu. Zakres rzeczowo- finansowy dla wszystkich 5 zadań został zrealizowany zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.02.00-14-8025/17-02.

Foto
.


Osiągnięto zakładane rezultaty. Przez 5 kolejnych lat Powiat Wyszkowski jest zobowiązany do zachowania osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, a także nie może mieć miejsca zmiana charakteru własności dofinansowanych elementu infrastruktury. Etap II był kolejnym etapem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego.
Projekt zrealizowano w okresie od 01.05.2015r. do 05.10.2018r.
Całkowita wartość projektu: 6 946 355,91 zł w tym kwalifikowalne: 5 074 838,78 zł.
Kwota dofinansowania: 4 059 871,02 zł (środki UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnotowe):
 80% kosztów kwalifikowalnych,
 58,65% kosztów ogółem.
Budżet Powiatu Wyszkowskiego: 2 886 484,89 zł

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zadanie 1 – Budynek Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:
- ocieplenie dachu z ewentualną wymianą pokrycia dachowego budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu budynku, grubość docieplenia 12 cm,
- wymiana rynien i rur spustowych budynku,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana starych drzwi zewnętrznych – zestawienie stolarki budynku,
- wymiana okien – zestawienie stolarki budynku,
- remont schodów i pochylni,
- remont dachu i kominów.

Foto
.


Zadanie 2 – Budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie:
- wykonanie izolacji stropodachu z płyt styropianowych,
- remont istniejących kominów murowanych – przemurowanie kominów, naprawa czapek kominowych wraz z robotami malarskimi,
- wymianę obróbek blacharskich,
- wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wymiana instalacji odgromowej,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
- przygotowanie powierzchni i malowanie farbami elewacyjnymi starych tynków – gzymsy, montaż gzymsu,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie węzła cieplnego.

Foto
.


Zadanie 3 – Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych wraz z murkami oporowymi w miejscach wejść i wjazdu do pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie docieplenia budynku na poziomie stropu nad II piętrem na poziomie poddasza,
- wykonanie malowania pokrycia dachowego wraz z uprzednim jego oczyszczeniem,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich murków ogniowych wystających ponad połać dachu przystosowując je do nowych szerokości przegród,
- wymiana parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany zewnętrznej,
- remont studni doświetlających - pomieszczenia piwniczne,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej części budynku,
- montaż instalacji solarnej.

Foto
.


Zadanie 4 – Budynek „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych wraz z murkami oporowymi w miejscach wejść i wjazdu do pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie docieplenia budynku na poziomie stropu nad I piętrem na poziomie poddasza, docieplenie stropu piwnicy,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich murków ogniowych wystających ponad połać dachu przystosowując je do nowych szerokości przegród,
- wymiana parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany zewnętrznej,
- remont studni doświetlających - pomieszczenia piwniczne.

Foto
.


Zadanie 5 – Budynek Internatu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- remont instalacji c.o.,
- docieplenie wraz z kolorystyką elewacji budynku ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych,
- izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych części budynku głównego,
- osuszenie oraz usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych części budynku głównego,
- izolacja cieplna pokrycia dachowego,
- zmiana dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem stropu,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich,
- nadbudowa dachu.

Foto
.


Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji obiektów, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska w efekcie do „czystszego powietrza”.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 104 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14