Aktualności

Powiat podpisał umowę na budowę drogi Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka

Data umieszczenia:

8 marca br. podpisana została umowa pomiędzy powiatem wyszkowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego oraz Wicestarostę Leszka Marszała, a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - lider, Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - partner, reprezentowane przez Sławomira Procha, kierownika budowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4414W Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka etap IV, na odcinku o długości 1 065 m (od km 2+576 do km 3+641).

Planowany koszt inwestycji obejmującej odcinek o długości ok. 1 km wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego wynosi 4 458 469,00 zł brutto . Powiat stara się o dofinansowanie do 50% wartości inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019. Obecnie wniosek znajduje się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i oczekuje na zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) Robót przygotowawczych
2) Drogi głównej asfaltowej - K1 od km 2+576 do km 2+812
3) Drogi głównej asfaltowej - W-2 od km 2+812 do km 2+970
4) Drogi głównej asfaltowej - K-2 od km 2+970 do km 3+641
5) Zjazdów
6) Ciągu pieszego
7) Przepustów i rowów
8) Przebudowy wodociągu
9) Przebudowy sieci teletechnicznej
10) Przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia
11) Oznakowania pionowego oraz poziomego
12) Inwentaryzacji geodezyjnej

Prace mają zostać wykonane do dnia 9 sierpnia 2019 r.


Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 115 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14