Aktualności

Ćwiczenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Data umieszczenia:

W dniach 18 – 19 czerwca 2019 r. na terenie powiatu wyszkowskiego odbyły się ćwiczenia z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które przeprowadzone zostały zgodnie Zarządzeniem nr 40/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie warsztatów szkoleniowych / gry decyzyjnej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego.

Temat ćwiczenia: Realizowanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia mieszkańców powiatu wyszkowskiego.
Zagadnienia szkoleniowe zrealizowane podczas pierwszego dnia szkoleniowego:
1) podejrzenie choroby zakaźnej (odra) u pracownika;
2) ochrona ludności – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym;
3) zagrożenie terrorystyczne w obiektach administracji publicznej;
4) zagrożenie pożarowe w obiektach administracji publicznej;
5) uruchomienie Akcji Kurierskiej;
6) przekazywanie decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru;
7) ewakuacja ludności, zwierząt i mienia z terenów objętych ekstremalnym zjawiskiem meteorologicznym;
8) zagrożenie ludności cywilnej (uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania);
9) ochrona informacji niejawnych.

Uczestnikami ćwiczeń byli:
1) wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz Urzędu Miejskiego w Wyszkowie;
2) kierownicy wybranych jednostek organizacyjnych powiatu wyszkowskiego;
3) pracownicy realizujący zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego;
4) wyznaczeni pracownicy powiatowych służb, inspekcji i straży;
5) komendanci oraz wybrane elementy struktur organizacyjnych:
a) Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA),
b) Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych (POAL),
c) Drużyn Wykrywania i Alarmowania (DWA) jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego;
6) w ramach współuczestnictwa - wyznaczeni pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie.

Ćwiczenia przeprowadzono w formie warsztatów szkoleniowych oraz gry decyzyjnej z wykorzystaniem metody aplikacyjnej i praktycznej, z częściowym udziałem stanów osobowych ćwiczących struktur organizacyjnych.
Zagadnienia praktyczne w ramach ćwiczeń przeprowadzone zostały się 19 czerwca 2019 r. na terenie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Tematem epizodu praktycznego było niezadowolenie grupy petentów, które wywołało duże zagrożenie dla życia i zdrowia urzędników oraz innych interesantów przebywających w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Jerzy Żukowski oraz Burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski składają serdeczne podziękowanie wszystkim podmiotom biorącym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia (warsztatów szkoleniowych, gry decyzyjnej i epizodów praktycznych) oraz uczestnikom.


Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.


Więcej zdjęć

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 191 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14