Aktualności

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Data umieszczenia:

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju epidemii COVID-19 oraz potrzebą pomocy w organizacji zdalnego nauczania, Powiat Wyszkowski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Foto
.


Środki przeznaczone na realizację projektu dla Powiatu Wyszkowskiego wynoszą:
249 775, 00 złotych.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego.

Czas realizacji projektu lipiec-listopad 2020.
Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 poprzez:
- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego/multimedialnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),

- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek oraz zakup środków dezynfekcyjnych),
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Powiat Wyszkowski w ramach Projektu zakupił: 50 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 35 sztuk drukarek, 7 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, oraz wyposażenie 7 miejsc do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ww. asortyment zostanie użyczony do bezpłatnego korzystania: wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne jednorazowe – 2 590 szt., rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 12 950 szt., płyn dezynfekcyjny – 470 litrów, zostaną nieodpłatnie przekazane wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia oraz ich opiekunom.
Z wygospodarowanych oszczędności zostaną dodatkowo zakupione 3 laptopy z oprogramowaniem, 4 drukarki oraz wyposażenie do organizacji jednego miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego ww. pomocą zostaną objęte 74 rodziny zastępcze i 2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Wyszkowie.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 70 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14