Aktualności

Przekazanie sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Data umieszczenia:

2 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego wraz z Teresą Czajkowską – członkiem Zarządu Powiatu Wyszkowskiego oraz Krystyną Kurowską Dyrektorem PCPR w Wyszkowie dokonali uroczystego przekazania Alicji Zapolskiej Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie, w bezpłatne użyczenie 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 8 drukarek wielofunkcyjnych.

Dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek przekazano również środki ochrony indywidualnej, w tym 460 maseczek, 2300 par rękawiczek oraz 100 litrów płynu do dezynfekcji. Łączna wartość przekazanej pomocy stanowi kwotę 75.662,20 zł. Ogółem wsparciem zostanie objętych 46 osób.

Jest to kolejny etap realizowanej przez Powiat umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzieci i młodzież przebywająca w instytucjonalnej pieczy zastępczej, będą mogły wykorzystać otrzymany sprzęt do zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w czasie epidemii COVID-19.

Starosta Jerzy Żukowski życzył dzieciom sukcesów w nauce, a pracownikom Placówek sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Alicja Zapolska Dyrektor Domu da Dzieci Nr 1 i Nr 2 podziękowała Staroście Jerzemu Zukowskiemu i Teresie Czajkowskiej za zaangażowanie w pozyskanie środków na realizację projektu.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 148 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14