Aktualności

Powiat Wyszkowski przekaże 250 tysięcy złotych dla SPZZOZ w Wyszkowie

Data umieszczenia:

250 tysięcy złotych – właśnie taką kwotę zabezpieczył Powiat Wyszkowski w swoim budżecie w ramach dotacji dla SPZZOZ w Wyszkowie. Decyzję o przekazaniu środków finansowych podjęli radni podczas sesji nadzwyczajnej 23 października 2020 r. Przekazane środki ułatwią szpitalowi dalszą realizację unijnego projektu.

Foto
.

Praca szpitali w czasie pandemii koronawirusa to nie tylko wielkie wyzwanie organizacyjne ale także finansowe. Odpowiednie zabezpieczenie samego szpitala jak i pacjentów oraz personelu m.in. w specjalistyczne środki ochrony osobistej takich jak maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy barierowe czy kombinezony generuje bardzo wysokie, lecz niezapowiedziane koszty. Aby spełnić wszystkie wymagania stawiane szpitalom i dostosować pracę do standardów wyznaczonych na czas epidemii wyszkowski szpital stanął na wysokości zadania i systematycznie, począwszy od początku epidemii, przeznaczał nie tylko pozyskane fundusze ale również środki własne na prawidłowe działanie, ochronę jednostki i zakup niezbędnych materiałów.

W związku z poniesionymi kosztami na zabezpieczenie SPZZOZ-u w czasie epidemii SARS-CoV-2, radni powiatowi na wniosek dyrekcji szpitala postanowili zabezpieczyć środki w swoim budżecie w wysokości 250 tysięcy złotych na sfinansowanie wkładu własnego realizowanej przez szpital i obecnie rozliczanej inwestycji pn. „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt zakłada zakup m.in. tomografu komputerowego, aparatu KTG i USG, fotela ginekologicznego, kardiomonitora, profesjonalnego sprzętu na blok operacyjny w zakresie neurochirurgii i ortopedii i szeregu innych urządzeń, które bez wątpienia pozytywnie wpłyną na jakość usług i opieki medycznej świadczonej przez placówkę. W ramach odrębnego projektu w ramach EFRR trwa także termomodernizacja części szpitalnych budynków, na które placówka również przeznaczyła środki własne.

Warto przypomnieć, że obecnie SPZZOZ w Wyszkowie, na mocy rządowych regulacji otacza opieką także tzw. pacjentów „covidowych”. Szpital stwarzając bezpieczne warunki pracy personelu jak i odpowiednich warunków pobytu pacjentów podczas leczenia ponosi ogromne nakłady finansowe. Bez wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Wyszkowski (przeznaczonego na wkład własny szpitala do projektu) realizacja zadania inwestycyjnego i zakup specjalistycznego sprzętu (m.in. tomografu komputerowego) nie byłyby zwyczajnie możliwe.

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez SPZZOZ w Wyszkowie powiat przekazał już 443 tys. 352 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a SPZZOZ w Wyszkowie na mocy której, środki w wysokości 250 tys. złotych wpłyną na konto szpitala, tym samym umożliwiając kontynuowanie tak ważnej dla pacjentów inwestycji.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 85 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14