Aktualności

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Od 1 grudnia na terenie Gminy Długosiodło przeprowadzone będą prace w ternie związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu.

Wyszków, dnia 19 listopada 2020 r.


SR.6162.1.2020
INFORMACJA

Starosta Powiatu Wyszkowskiego informuje:
od 1 grudnia 2020 r.

przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Długosiodło wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla następujących obrębów ewidencyjnych:

Adamowo, Augustowo, Blochy, Bosewo Nowe, Budy Przetycz, Chorchosy, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Dalekie, Dębienica, Długosiodło, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Jaszczułty, Kalinowo, Kornaciska, Lipniak Majorat, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nowa Pecyna, Nowa Wieś, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Plewki, Prabuty, Przetycz Folwark, Przetycz Włościańska, Sieczychy, Stara Pecyna, Stare Bosewo, Stare Suski, Stasin, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Zalas, Zamość, Znamiączki, Zygmuntowo.

Wykonawcą prac jest firma Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszelkie informacje na temat prac prowadzonych w terenie można uzyskać pod adresem: Agencja „Cezar” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub pod numerem: (25) 759 04 94.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Wójt Gminy Długosiodło poinformuje pisemnie właścicieli lasów o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia planów.


(w podpisie)
Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

PDF Informacja

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 119 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14