Aktualności

Wnioskujemy o dofinansowanie remontu podłogi w ZS1!

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski wnioskuje o dofinansowanie remontu podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021!

Chcemy przygotować bezpieczne miejsce dla rozwijania kultury fizycznej dla uczniów i całej społeczności lokalnej. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 105 tys. złotych.

W ostatnich dniach marca Starostwo Powiatowe w Wyszkowie pracowało nad wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na wymianę podłogi w sali sportowej przy ZS1. Obecną warstwę posadzki stanowią drewniane, pomalowane farbą klepki, ułożone jeszcze w latach 70. Stan nawierzchni nie jest zadowalający, dlatego też postanowiono podjąć działania zmierzające w kierunku wymiany starej posadzki na nową.

Projekt przewiduje usunięcie drewnianej nawierzchni i po uprzednim przygotowaniu, wyłożeniu dwiema warstwami płyty wiórowej, ułożenie nowej warstwy elastycznej wykładziny sportowej (linoleum). Po remoncie podłogi zostaną wyznaczone 4 pola do gry z rozdzielonymi kolorystycznie boiskami przy pomocy linii malowanych specjalistycznymi farbami. Zostaną również zamontowane tuleje pod sprzęt stały takie jak słupki do siatkówki oraz bramki.

Głównym celem zadania jest stworzenie bezpiecznych warunków do organizowania i rozwijania sportu i czynnego wypoczynku zarówno wśród młodzieży szkolnej jak i społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 1 zajęcia wychowania fizycznego organizowane są aż dla 38 oddziałów. Z sali korzystają także kluby sportowe, organizacje pozarządowe czy uczestnicy pobliskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Realizacja wnioskowanego zadania będzie odpowiedzią na duże zapotrzebowania wykorzystania sali gimnastycznej w masowy sposób, zwiększy także dostępność do infrastruktury sportowej.

Przewidywany całkowity koszt zadania to 105 237,10 zł z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to 78 927,00 zł, udział własny powiatu oszacowano na poziomie 26 310, 00 zł. Realizację zadania zaplanowano jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Foto
podłoga - stan obecny

Foto
podłoga - stan obecny

Foto
podłoga - stan obecny

Foto
wstępny projekt nowej posadzki

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 146 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14