Aktualności

Uwaga klienci Wydziału Komunikacji!

Data umieszczenia:

Czasowo wydłuża się ustawowy termin, w którym należy zgłosić zbycie bądź nabycie pojazdu lub dokonać rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE. Od 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 60 dni.

Foto
.


Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego w kraju ma obowiązek zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu takiego pojazdu w terminie 30 dni. Ten sam obowiązek dotyczy też właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który obowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Polski w ww. terminie. Należy pamiętać, że za brak realizacji obowiązku w wyznaczonym czasie właścicielowi pojazdu grozi kara od 200 do nawet 1000 zł.

W czwartek 1 lipca 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłużono z 30 do 60 dni terminy na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz terminy na zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju. Ustawa weszła w życie
z dniem ogłoszenia czyli 1 lipca 2021 r. Wydłużone terminy będą obowiązywały do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

To nie pierwsza taka sytuacja związana ze zmianami ważnymi dla właścicieli pojazdów. Pierwszy termin, który wprowadzono wynosił 30 dni – dotyczył okresu pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 29 lutego 2020 r. Z uwagi na pandemię, tzw. „ustawą covidową” w marcu 2020 r. przedłużono termin na dokonanie formalności aż do 180 dni (obowiązywał od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku). Od stycznia 2021 r. przywrócono 30-dniowy termin. Z dniem 1 lipca 2021 r. termin ponownie uległ zmianie i obecnie wynosi 60 dni.

Ustawodawca po raz kolejny ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydłużył termin na dokonanie formalności związanych z kupnem i sprzedażą pojazdów. To ważna informacja dla naszych klientów, zwłaszcza w czasie pandemii i trwającego właśnie sezonu urlopowego – mówi naczelnik Wydziału Komunikacji Joanna Mielcarz – Od 1 lipca obowiązuje nas 60-dniowy termin na dokonanie formalności w Wydziale Komunikacji. Cieszy nas, że wielu klientów naszego wydziału pilnuje terminów i dokonuje zgłoszenia zbycia lub rejestracji w przeciągu kilku dni od transakcji. Niestety wciąż zdarzają się też „zapominalscy” i wtedy, zgodnie z przepisami, musimy nałożyć karę administracyjną. Mimo wydłużonego obecnie terminu apelujemy do mieszkańców, by nie odkładali załatwiania formalności na ostatnią chwilę, zachęcamy także do alternatywnych form kontaktu z urzędem, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów można zgłosić za pośrednictwem platformy ePUAP. Sam wniosek o rejestrację można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu POJAZD. Dodatkowo, formularz zawiadamiający o zbyciu wraz z kopią umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym Wydziału Komunikacji (siedziba przy ul. Świętojańskiej 82c), w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, pokój 39 (siedziba przy Alei Róż 2) lub wysłać do starostwa pocztą tradycyjną.

Rejestracji pojazdów można dokonać bezpośrednio w siedzibie wydziału po uprzednim umówieniu wizyty (wizytę można zarezerwować przez stronę Powiatu Wyszkowskiego lub
bezkolejki.eu/spwyszkow
, korzystając z aplikacji QMSEverywhere bądź, w wyjątkowych przypadkach, telefonicznie).

Wszelkie niezbędne formularze można znaleźć w BIP Powiatu Wyszkowskiego w zakładce KARTY USŁUG

W przypadku pytań pracownicy Wydziału Komunikacji pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów :
• Transport drogowy, licencje 29 743 59 27
• Biuro Podawcze, Wydawanie Praw Jazdy 29 743 59 75
• Referat Uprawnień i Licencji, Stacje Kontroli Pojazdów, OSK,
Instruktorzy i Diagności 29 743 59 74
• Prawa Jazdy 29 743 59 15, 29 743 59 76
• Rejestracja pojazdów 29 743 59 17, 29 743 59 18, 29 743 59 72, 29 743 59 73

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1065 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14