Aktualności

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg powiatowych;
b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2022;
c) w sprawie wystąpienia przez Powiat Wyszkowski ze stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”;
d) zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2021 – 2027;
e) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 250 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14