Aktualności

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie

Data umieszczenia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, iż w dniu 26 listopada 2021r. otrzymał dodatni wynik badań mówiący o wykryciu afrykańskiego pomoru świń u 15 padłych dzików znalezionych na terenie leśnym w okolicy miejscowości Nowe Budy gmina Brańszczyk.

Tusze dzików przekazano do utylizacji pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie, a miejsce poddano odkażaniu.
Jest to drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wyszkowskiego. Pierwsze ognisko stwierdzono 6 listopada 2021r. u dzika odstrzelonego w miejscowości Nowe Budy gmina Brańszczyk. Pierwsze i drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików stwierdzono na obszarze objętym ograniczeniami II – strefie różowej.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie, przypomina o obowiązkach w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2021 r. poz. 1485), w szczególności: utrzymywania higieny w gospodarstwie, odkażania używanego sprzętu, w tym pojazdów, osobistego wyposażenia, w tym odzieży.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:
1. Zgłaszać wszelkie niepokojące oznaki i objawy podejrzenia choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wyszkowie lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem lub lekarzowi weterynarii w najbliższej lecznicy weterynaryjnej;
2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu;
4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
1. Oznakować miejsce znalezienia truchła dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez właściwe służby;
2. Nie dotykać truchła i pozostawić je w miejscu znalezienia;
3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
4. Osobom mającym kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, nakazuje się stosowanie środków bioasekuracji niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażania rąk i obuwia.
5. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, przez 48 godzin po tym fakcie nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
6. Myśliwi zobligowaniu są do przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji w łowisku.

W związku z zagrożeniem ASF zaleca się:
1. Ograniczyć wchodzenie do lasu.
2. Nie spuszczać psów ze smyczy;
3. Nie pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych;
4. Nie wywoływać hałasu, który powoduje płoszenie dzików.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na ternie gminy Brańszczyk podejmowane są zorganizowane działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa ASF.

NIE NISZCZ OGRODZEŃ W PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT!
PAMIĘTAJ! Niszcząc ogrodzenia stwarzasz potencjalne ryzyko wystąpienia nowych ognisk choroby na obszarach, gdzie ASF nie występuje! Chroń lokalną gospodarkę rolną, nie niszcz ogrodzeń!

Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 54 46

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wyszkowie
Jolanta Pogroszewska-Orszulak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 186 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14