Aktualności

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

Data umieszczenia:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie poszukuje kandydatów do pracy w charakterze PRACOWNIKA SOCJALNEGO

1. Zakres współpracy:
• Zadaniem pracownika socjalnego – członka składu orzekającego jest udział w posiedzeniach składów orzekających w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

2. Czas pracy:
• Wyznaczone posiedzenia składów komisji (komisje wyznaczane są od poniedziałku do soboty w godzinach porannych jak i popołudniowych)

3. Forma zawarcia umowy
• Umowa zlecenie (stawka za każde wydane orzeczenie)

4. Wymagania:
• Pracownik socjalny- kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej ( Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane są ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2021 poz. 2268)

5. Warunkiem niezbędnym do udziału członków zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie organizowanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie jednodniowego szkolenia ( bądź dwudniowego w przypadku szkoleń online), zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia są bezpłatne.

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:
• CV kandydata
• Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr. Tel 29 743 59 40
Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków , pocztą na w/w adres bądź na adres Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków lub drogą elektroniczną ,e- mail: b.dworecka@powiat-wyszkowski.pl

Termin składania zgłoszeń- do dnia 30.09.2022r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 218 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14