Aktualności

Oferta pracy - LEKARZ PEDIATRA

Data umieszczenia:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie poszukuje kandydatów do pracy w charakterze LEKARZA PEDIATRY

1. Zakres współpracy:
Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

• analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności
• udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
• wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności

2. Miejsce realizacji zadań :
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności W Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15a (od poniedziałku do soboty– w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

3. Forma zawarcia umowy
• Umowa zlecenie (stawka za każde wydane orzeczenie)

4. Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu lekarza
• specjalizacja w dziedzinie pediatrii

5. Warunkiem niezbędnym do udziału członków zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie organizowanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie jednodniowego szkolenia ( bądź dwudniowego w przypadku szkoleń online), zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia są bezpłatne.

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:
• wynikające z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2021 poz. 857):
a) dyplom ukończenia studiów medycznych,
b) dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez okręgową izbę lekarską,
c) dyplom uzyskania tytułu specjalisty,

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr. Tel 29 743 59 40
Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków , pocztą na w/w adres bądź na adres Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków lub drogą elektroniczną , e- mail: b.dworecka@powiat-wyszkowski.pl

Termin składania zgłoszeń- do dnia 02.09.2022r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 150 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14