Aktualności

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 28 września 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.

Porządek obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie LIII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołów z L, LI, LII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za I półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida
w Dębinkach za I półrocze 2022 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka;
b) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wyszkowskiego;
c) w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski;
e) zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2022 – 2028;
f) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.;
g) w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 178 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14