Aktualności

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wyszkowskiego w 2017 roku.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu wyszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.
7. Sprawozdanie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XLV/280/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
b) powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji gminom: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik
i Zabrodzie w roku 2018;
c) powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2018.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

-w podpisie-
Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 323 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)