Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121), Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu:

1) Decyzją nr 46/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 20/5 o pow. 0,0156 ha oraz 20/7 o pow. 0,0060 ha położone w obrębie Drogoszewo gm. Wyszków, które na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 16/2017 r. z dnia 25 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Powiatu Wyszkowskiego.
2) Decyzją nr 48/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 210/3 o pow. 0,01 ha położona w obrębie Drogoszewo gm. Wyszków, która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego Nr 16/2017 r. z dnia 25 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Powiatu Wyszkowskiego.
3) Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. sprostował oczywistą omyłkę w decyzji nr 36/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
4) prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 190/2 o pow. 0,0528 ha, położona w obrębie Lipiny gmina Zabrodzie, w której udział 1/8 po zmarłej Władysławie Przybysz ma nieuregulowany stan prawny.


Informacje w ww. sprawach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Aleja Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20 w godz. 800- 1600, tel. 29 743 59 20.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 333 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)