Aktualności

Zawiadomienie

Data umieszczenia:

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 110, 137/1, 137/2 o łącznej powierzchni 34,51 ha położone w obrębie Jackowo Dolne, gm. Somianka.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego ustalił decyzją Nr 2/2004 z dnia 09.04.2004 roku, że nieruchomości oznaczone numerami działek 110, 137 o łącznej pow. 34,48 ha położone w obrębie Jackowo Dolne, gm. Somianka, stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Jackowo Dolne. Następnie Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 6/2018 z dnia 26.02.2018 roku o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jackowo Dolne.

W związku z powyższym na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełniają warunek art. 6a ust. 1 ustawy tj. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Wnioski należy składać do Starosty Wyszkowskiego na adres - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019 roku

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6a;
3. nazwę miejscowości w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:
1. nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2. spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Urzędzie Gminy Somianka, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowej starostwa i gminy oraz prasie lokalnej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 185 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)