Aktualności

Ogłoszenie

Data umieszczenia:

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Biała Broń Powstańców 1863 roku – warsztaty kowalskie”.

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” z siedzibą w Zabrodziu przy ul. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie, złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Biała Broń Powstańców 1863 roku – warsztaty kowalskie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Całkowity koszt zadania wynosi 2.100 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” na realizację ww. zadania wnioskuje o dotację w wysokości
2.000 zł.
Na posiedzeniu w dniu 07 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu uznał celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w BIP Powiatu Wyszkowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty w formie pisemnej na kancelarię Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 218 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)