Aktualności

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Data umieszczenia:

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 12 ust. 4, 4a, 4b i 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 z póź. zm.), Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu:

1) Decyzją nr 89/18 z dnia 9 października 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 82/1 o pow. 0,0017 ha położona w obrębie Lipiny gmina Zabrodzie, w której udział 1/2 po zmarłym małż. Janie i Zofii Pergół ma nieuregulowany stan prawny. Ww. nieruchomość na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Zabrodzie.
2) Decyzją nr 95/18 z dnia 11 października 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działki ewidencyjne nr 104/1 o pow. 0,0026 ha oraz 90/1 o pow. 0,0028 ha, położone w obrębie Lipiny gmina Zabrodzie, które na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Zabrodzie.
3) Decyzją nr 113/18 z dnia 14 listopada 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 58/1 o pow. 0,0025 ha, położona w obrębie Drogoszewo gmina Wyszków, która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 3/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Wyszków.
4) Decyzją nr 114/18 z dnia 14 listopada 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1133/2 o pow. 0,0250 ha, położona w mieście Wyszków gmina Wyszków, która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 7/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Wyszków.
5) Decyzją nr 115/18 z dnia 15 listopada 2018 r. ustalił odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 163/11 o pow. 0,2275 ha, położona w obrębie Stare Bosewo gmina Długosiodło, która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr 11/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. stała się własnością Gminy Długosiodło.

Informacje w ww. sprawach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Aleja Róż 2, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 22a w godz. 800- 1600, tel. 29 743 59 32.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 239 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14