Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 13. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Komisji Rewizyjnej;
b) wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c) wyboru Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa;
d) wyboru Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;
e) wyboru Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;
f) ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego;
g) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
h) powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji Gminom Brańszczyk, Długosiodło i Zabrodzie w roku 2019.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 190 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14