Aktualności

Zaproszenie na sesją Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej;
b) odwołania z funkcji członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego;
c) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;
d) wyboru na funkcję członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego;
e) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;
f) delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie;
g) zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2018-2027;
h) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r..
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad.


- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 189 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14