Paszporty

Dla osób zamieszkujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego urzędem właściwym w sprawach dotyczących paszportów jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Referat Paszportowy nr 3
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10

przyjmowanie wniosków: 22 619 46 10, 619 48 46
wydawanie paszportów: 22 618 34 85

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek: 08.00-15.30
piątek: 8.00 – 14.00


W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów dotyczy zmiany właściwości wydawania paszportów i paszportów tymczasowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.
Ponadto zmiana ustawy umożliwia obywatelom ubieganie się o wydanie paszportu tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową
(np. nieplanowana podróż służbowa).

Zmianie uległy także przepisy dotyczące właściwości organów paszportowych w sprawach o unieważnienie dokumentów paszportowych. Zgodnie z art. 43 ust. 2 paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą - konsul.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r.. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1415.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r.- bez względu na ich rodzaj - zachowały ważność do terminów w nich określonych np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.

Wobec wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej, w konsulatach RP są zainstalowane teleinformatyczne systemy obsługi spraw paszportowych, które wpływają na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uruchomił automatyczną infolinię paszportową 22 695 73 88. Wszelkie informacje dotyczące paszportów dostępne są w zakładce Paszporty.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11744 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)