Remont drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka na długości 570 m

W miesiącu listopadzie br. wykonano remont drogi powiatowej Nr 4421W relacji Mostówka - Zabrodzie.
Zakres prac obejmował:
1. Wyrównanie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej masą min.-asfaltową, po uprzednim jej oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową – w ilości 227,2 Mg
2. Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, grubości warstwy 4 cm, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową – w ilości 2850,00 m2
3. Ścięcie poboczy i uzupełnienie mieszanką z kruszywa łamanego i naturalnego 50/50, fr. 0/31,5, średniej gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem – w ilości 970,00 m2.

Wykonawcą w/w robót była firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk.

Wartość wykonanych prac wyniosła 171 962, 61 zł brutto.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2088 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14