Ośrodek Interwencji Kryzysowej

dla mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego prowadzony przez Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej
pn. „Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego”
realizowane w okresie 01.02-31.12.2019 przez Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie współfinansowane ze środków Powiatu Wyszkowskiego

CEL: Celem programu jest wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego realizowane poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne, i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).

MIEJSCE: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie mieści się w budynku Stowarzyszenia „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, ul. Komunalna 10A 07-202 Wyszków.

OFERTA:
- kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
- interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
- prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
- prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego ukierunkowanego na wsparcie ofiar przemocy w rodzinie zmierzającej do nabycia umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
- udzielanie krótkoterminowego schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującymi się w kryzysie, zwłaszcza doznającymi przemocy (oddział hostelowy),
- udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa socjalnego ofiarom przemocy,
- działania motywacyjno-diagnostyczne,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej,
- działania profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
Interwencje kryzysowe socjalne, psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne realizowane są przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów dobieranych indywidualnie do każdego przypadku w zależności od zgłoszonego problemu.

HOSTEL: Hostel gwarantuje tymczasowe, całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dysponuje 14 miejscami w pięciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym, socjalno-bytowym oraz placem zabaw dla dzieci i salą świetlicową. Osobom w nim przebywającym zapewniamy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Hostel nie zapewnia odzieży, wyżywienia, środków czystości ani higieny osobistej. Pobyt w Hostelu może wynosić maksymalnie do 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane wskazanymi wyżej wskazanymi formami pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie:
-w dni pracujące (8:00-16:00): tel. (29) 742 48 43

-w dni wolne od pracy oraz w dni pracujące od godziny 16:00 do godziny 8:00: (29) 742 97 97

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 8356 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14