Ośrodek Interwencji Kryzysowej

dla mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego prowadzony przez Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

Przyjęcie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbywa po wcześniejszym skierowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie lub za pośrednictwem miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Cel działania: Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Założeniem realizowanego programu jest wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego doświadczających przemocy w rodzinie lub znajdujących się z innych przyczyn w sytuacji kryzysowej (alkoholizm i inne uzależnienia, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, kryzysy normatywne).

W programie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdą się następujące zadania:
• kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
• interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
• prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
• prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego,
• udzielanie schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującym się w kryzysie, zwłaszcza doznającym przemocy (oddział hostelowy),
• prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych i zapobiegania nawrotom choroby,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej (we współpracy z prawnikami stowarzyszenia MONAR i Fundacji Helsińskiej),
• działanie profilaktyczne oraz propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Szybka i profesjonalna interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem z tym związanym może ocalić rodzinę, przeprowadzić ją przez kryzys. Dofinansowanie prowadzenia w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, prowadzenie grup przeciwdziałania nawrotom uzależnień, grup przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii rodzin pozwoli zminimalizować szkody i zapobiec dalszemu pogłębianiu się sytuacji kryzysowej. Kiedy zaistnieje konieczność przeprowadzenia długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia schronienia w hostelu Ośrodka. Zadaniem hostelu jest zagwarantowanie tymczasowego całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel dla osób w sytuacji kryzysowej dysponuje 14 miejscami w sześciu pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym oraz socjalno- bytowym. Osobom w nim przebywającym zapewnimy bezpieczne schronienie i domowe warunki. Dysponujemy także placem zabaw dla dzieci oraz salą świetlicową. Pomieszczenia hostelowe służyć będą także zapewnieniu bezpiecznego i przyjaznego miejsca spotkań dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, tak by wesprzeć proces odbudowy więzi rodzinnych i relacji uczuciowych.

Mieszkańcy hostelu będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej.

Dane do kontaktu:

1) Stowarzyszenie „Monar” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, ul. 3 Maja 65, 07-200 Wyszków, tel. 29 742 97 97
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82A 07-200 Wyszków, tel. 29 74 285 22, 29 74 285 23
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 – Maja 16 07–200 Wyszków, tel. 29 642 34 54, 29 642 34 60, 29 74 240 97, 29 74 249 02, 29 74 296 16
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25B 07-203 Somianka, tel. 29 741 83 46
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk, tel. 29 679 40 40
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu, ul. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie, tel. 29 757 12 62
7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. T. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło, tel. 29 74 121 58, 29 642 36 68
8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku, ul. jesionowa 3 07-205 Rząśnik, tel. 29 679 19 21

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4596 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14