„Szpital to nie tylko mury, to przede wszystkim pacjenci i personel” - 60- lecie SPZZOZ w Wyszkowie

Data: 26.10.2023 r., godz. 15.00    1372
Wyjątkowy jubileusz 60–lecia świętował Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Uroczystość była okazją do wręczenia podziękowań, nagród i wyróżnień dla pracowników szpitala, współpracowników i partnerów.

   

41-DSC_0184.jpg (451 KB)  Uroczystości  odbyły się 19 października 2023 r. w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” które poprzedziła msza święta w kościele Św. Wojciecha w Wyszkowie koncelebrowana przez biskupa Janusza Stepnowskiego.                                     

Dyrektor SPZZOZ Tomasz Boroński przedstawił historię placówki, profile jego działalności, napotykane na przestrzeni lat trudności, ale też sukcesy. Mówił o poszerzającym się sukcesywnie zakresie udzielanych świadczeń i inwestycjach ostatnich lat, a także o perspektywach dalszego rozwoju, podkreślając w tym wszystkim dobro pacjentów.

„To już 60 lat naszego wyszkowskiego szpitala – piękny jubileusz, który jest mi dane świętować razem  z Państwem – mówił Starosta Wojciech Kozon – Kiedy 60 lat temu oddawano dwupiętrowy budynek szpitala do użytku, był przystosowany do przyjęcia 152 pacjentów (….) Dziś nasz szpital to nowoczesna placówka medyczna   z dziewięcioma oddziałami, przychodnią przyszpitalną, zakładem diagnostyki i rehabilitacji. To bez wątpienia miejsce, które wciąż się modernizuje i rozwija, dbając tym samym o bezpieczeństwo i dobro pacjentów powiatu wyszkowskiego”(…) Jednak kiedy na myśl przychodzi nam szpital, nie możemy zapomnieć o ludziach. O całym personelu lekarskim, pielęgniarskim, medycznym, o wszystkich pracownikach administracji czy obsługi. To właśnie Państwo, od 60 lat tworzycie nasz szpital (…). Nasz szpital nie zatrzymuje się, ciągle się rozwija i modernizuje. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nie byłoby to możliwe bez środków zewnętrznych, które wspólnie z dyrekcją, jako powiat, pozyskujemy. Przykładem są chociażby ostatnio zrealizowane inwestycje jak modernizacja Centralnej Sterylizatorni. W planach są kolejne modernizacje, m. in. Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dobra współpraca z samorządem powiatu, jako organem prowadzącym, procentuje od wielu lat.(…) Na ręce Pana Dyrektora chciałbym złożyć najszczersze podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu, wszystkim obecnym i byłym pracownikom naszego wyszkowskiego szpitala dziękuję. Dziękuję Wam za każdy dzień wymagającej pracy, za każdy pierwszy krzyk, za każde przywrócone do bicia serce i za każde wykonane badanie. Życzę Państwu sukcesów i dziękuję za każdą zrealizowaną inwestycję      w szpitalu.”

    Gratulacje i okolicznościowe podziękowania na ręce Dyrektora SPZZOZ złożyli Starosta Wojciech Kozon, Wicestarosta Leszek Marszał wraz z z Przewodniczącą Rady Powiatu Ewą Bartosiewicz, Wójtowie gmin z terenu Powiatu Wyszkowskiego, Aneta Kowalewska zastępca Burmistrza Wyszkowa, Beata Kiljańczyk–Szawłowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, Grażyna Polak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Wyszkowie, Zbigniew Terka - dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Grażyna Duszak - kierownik Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Małgorzata Ślesik-Nasiadko - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Agnieszka Mróz - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Jan Mroczkowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Edyta Jarosz - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie, Daniel Bogdan - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie. W trakcie uroczystości Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski odczytał list okolicznościowy wystosowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

56-DSC_0314.jpg (383 KB)

68-DSC_0424.jpg (288 KB) 70-DSC_0451.jpg (337 KB)

Jubileusz Szpitala był doskonałą okazją do złożenia podziękowań, gratulacji oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla osób zasłużonych w historii Szpitala. Odznaczenia państwowe - Złote Medale "Za Długoletnią Służbę" - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Anna Kaszuba,  kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Uhonorowani zostali:

- Maria Deptuła – Kierownik Działu Administracji, pracownik z 44-letnim stażem pracy w ochronie zdrowia,

- Zdzisław Jaremczuk – lekarz Poradni Otolaryngologicznej, związany zawodowo od 59 lat ze szpitalem w Wyszkowie, pracownik z najdłuższym stażem pracy,

- Sabina Nowak – lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, pracownik z 50 – letnim stażem pracy w ochronie zdrowia.

12-DSC_0003.jpg (405 KB)Podczas uroczystości wręczono również odznaki honorowe ,,Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Jest to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób pracujących na rzecz ochrony zdrowia w uznaniu ich zasług. Uhonorowanych zostało 20 pracowników. Odznaczenia w imieniu Ministra Zdrowia wręczyła Anna Kaszuba wraz ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego Wojciechem Kozonem oraz Dyrektorem Szpitala Tomaszem Borońskim. Odznaczenia otrzymali:

- Anna Bogacka - Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

- Anna Maria Boszko - lekarz Poradni Medycyny Pracy,

- Waldemar Chełstowski - Ordynator Oddziału Kardiologicznego,

- Tadeusz Cichocki - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,

-Jacek Jerzy Czosnyka - koordynator Oddziału Ginekologiczno Położniczego,

- Agata Krystyna Dąbkowska - lekarz anestezjolog,

- Ewa Gierek Baran - pielęgniarka Oddziału Kardiologicznego,

- Krystyna Godek-Kielar - lekarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-Jolantę Godleś - pielęgniarka Oddziału Neonatologicznego,

-Anna Kamieniecka - zastępca pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

-Elżbieta Łapińska - kierownik Centralnej Sterylizatorni,

-Anna Narowska-Piechnik - kierownik Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej,

-Iwona Piwowarska - zastępca pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-Edyta Podgórska-Polak - pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego,

-Grażyna Ewa Prus - lekarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-Joanna Ryszawy - pielęgniarka koordynująca i nadzorująca Przychodni Przyszpitalnej,

- Elżbieta Sztorc - pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego,

-Grażyna Tarnawska - lekarz Poradni Otolaryngologicznej,

-Ewa Wieczorek - położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

-Adrianna Wrzesińska - lekarz Poradni Okulistycznej,

26-DSC_0085.jpg (386 KB)22-DSC_0064.jpg (409 KB)

18-DSC_0041.jpg (419 KB)Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są osobom szczególnie zaangażowanym i wyjątkowo sumiennie wykonującym swoje zadania. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Dyplom Uznania Tomaszowi Borońskiemu – Dyrektorowi SPZZOZ w Wyszkowie oraz czterdziestu dziewięciu pracownikom Szpitala. W imieniu Marszałka dyplomy wręczyli Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski oraz Dyrektor Szpitala Tomasz Boroński. Uhonorowani zostali:

- Małgorzata Joanna Adamczyk - zastępca kierownika Apteki Szpitalnej,

- Maria Bloch - emerytowana salowa Bloku Operacyjnego,

- Marek Mieczysław Curuł - sanitariusz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego,

- Lidia Ewa Dana - pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego,

- Michał Domański - koordynator Bloku Operacyjnego,

- Urszula Gąsior – główna księgowa,

- Magdalena Górek - fizjoterapeutka Zakładu Rehabilitacji Leczniczej,

- Danuta Stanisława Hołomczuk - kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,

- Dariusz Jadacki - ratownik medyczny Transportu Sanitarnego,

- Marek Jasiński - starszy referent ds. Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych,

- Tomasz Jędras - psycholog kliniczny Poradni Zdrowia Psychicznego,

- Anna Jusińska - zastępca pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego,

- Iwona Aniela Kaflik - pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego,

- Radosław Kołodziejczyk - koordynator Zespołu Transportu Sanitarnego, Triage i TOPSOR,

- Konrad Piotr Koszycki - lekarz Oddziału Kardiologicznego,

- Teresa Dorota Król - specjalista pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- Iwona Kulesza - zastępca położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego,

- Małgorzata Laskowska - lekarz Oddziału Pediatrycznego,

- Klaudia Beata Łapińska - starsza pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć,

- Jacek Łukasiak - kierownik Apteki Szpitalnej,

- Barbara Mickiewicz - starsza pielęgniarka Poradni Okulistycznej,

- Monika Katarzyna Mikołajczyk - zastępca dyrektora ds. Lecznictwa, lekarz Oddziału Neonatologicznego,

- Maciej Murawski - kierownik Pracowni Endoskopii,

- Bogusława Jadwiga Nowak - starsza księgowa,

- Adam Orłowski - zastępca koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

- Ewa Panas - inspektor ds. Ochrony Radiologicznej,

- Iwan Panasewicz - lekarz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- Adam Julian Pieniążek - koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

- Katarzyna Piórkowska-Arentowicz - lekarz Poradni Otolaryngologicznej,

- Michał Radzio - zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego,

- Dariusz Rejman - lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego,

- Dorota Beata Rogulska - kierownik Poradni Leczenia Uzależnień,

- Stanisława Anna Seroka - starsza pielęgniarka Oddziału Pediatrycznego,

- Ewa Skoczeń - sekretarka medyczna Oddziału Pediatrycznego,

- Elżbieta Smółkowska - lekarz Poradni Neurologicznej,

- Dorota Agata Spodek - zastępca głównego Księgowego,

- Małgorzata Stalmach - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

- Marzena Stańczak - rejestratorka medyczna Przychodni Przyszpitalnej,

- Katarzyna Szewczyk - kierownik Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni Rejonowej nr 1 Poradni Specjalistycznych,

- Ks. Robert Szulecki - kapelan szpitalny,

- Karol Świnecki - kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej,

- Wojciech Tarnawski - lekarz Poradni Endokrynologicznej, 

- Jolanta Ewa Urbaniak - starsza pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

- Renata Wińska-Krysik - kierownik Laboratorium Analitycznego,

- Daria Wypychowska - rejestratorka medyczna Przychodni Przyszpitalnej,

- Katarzyna Teresa Wysocka - lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

- Kamila Laura Zielińska - starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego Ogólnego,

- Iwona Jadwiga Żochowska - starsza pielęgniarka Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- Wojciech Żubrowski - koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

41-DSC_0184.jpg (451 KB)

45-DSC_0206.jpg (352 KB)

31-DSC_0113.jpg (407 KB)

Podczas obchodów jubileuszu, Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie wraz ze społecznością szpitala, w podziękowaniu za owocną współpracę, wsparcie finansowe i otwartość na potrzeby szpitala podziękowali przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Wyszkowskiego. Wyróżnienia otrzymali: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Leszek Marszał, Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski, Wójt Gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski, Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski oraz Wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński.

W trakcie uroczystości wręczono również Wyróżnienia Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie za szczególne zaangażowanie i sumiennie realizowane powierzone zadania oraz długoletni staż pracy. Wyróżnienia otrzymali: 

- Zofia Czyż - starsza pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,Urszula Gąsior - główna księgowa,

- Zdzisław Jaremczuk - lekarz Poradni Otolaryngologicznej,

- Bogusława Maciejewska - starsza pielęgniarka Bloku Operacyjnego,

- Monika Mikołajczyk - zastępca dyrektora ds. Lecznictwa,

- Sabina Nowak - lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

- Barbara Nowak–Żelazna - koordynator Oddziału Neonatologicznego 

58-DSC_0325.jpg (413 KB)

Wyjątkowe wyróżnienia - za uratowanie wielu istnień ludzkich w czasie pandemii Covid–19 otrzymał personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na czele z koordynatorem Oddziału Wojciechem Żurowskim.

Dyrektor SPZZOZ  w sposób szczególny podziękował również swojej poprzednicze – Cecylii Domżale, która przez wiele lat zarządzała placówką, dbała o jej rozwój i wysokie standardy udzielanych świadczeń.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu był koncert fortepianowy w wykonaniu pracownika szpitala -  Jacka Łukasiuka – kierownika Apteki Szpitalnej. Koncert składał się z trzech części: muzyki klasycznej z motywem przewodnim twórczości Fryderyka Chopina, muzyki filmowej oraz utwór finałowy autorstwa Hansa ZimmerA z filmu „ Gladiator”.

75-DSC_0494.jpg (295 KB)

Uroczyste obchody swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Wojewody, Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządu lekarzy i pielęgniarek, przedstawiciele samorządów, służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych, przyjaciele i byli pracownicy oraz liczne grono radnych Rady Powiatu w Wyszkowie.

8-DSC_9959.jpg (582 KB)