POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW

Liczba odwiedzających: 2829

Kontakt:
ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków
tel. (029) 743 59 40

Godziny przyjęć: 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku)

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: 
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Zasady załatwiania spraw:
- udzielanie porad przez telefon (029-7435940)
- udzielanie porad w biurze (należy wziąć ze sobą wszystkie dokumenty jakie dotyczą sprawy)

Uprawnienia konsumentów, wzory reklamacji i pism:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 

Pomoc dla konsumentów inna niż Rzecznik Konsumenta: 
https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php