Herb i Flaga

Liczba odwiedzających: 2932
Barwy i symbolika Herbu Powiatu Wyszkowskiego.

herb_powiatu.jpg (16 KB)Herb i Flaga Powiatu Wyszkowskiego <foto;3;r> Powiat wyszkowski ma swoje barwy i herb. Zostały one przyjęte uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie 19 sierpnia 2001 r. Ich projektantem jest sam Mistrz Szymon Kobyliński. Artysta oparł projekt herbu powiatu wyszkowskiego na jednym, dominującym symbolu. Jest nim złocisty, stylizowany snop zboża na zielonym, niepodzielonym polu. Dla znających historię Wyszkowa, skojarzenie tego symboli jest jednoznaczne. Tutaj przebywał, i zmarł, biskup Karol Ferdynand Waza, królewicz, czwarty syn Zygmunta III Wazy. Miał on w Wyszkowie swój pałac. Dla upamiętnienia tych związków, w okolicznościach dotychczas nieustalonych, wystawiono w mieście, na pewno po roku 1655, dwa prawie jednakowe obeliski. Jeden z nich przetrwał i stoi w swoim pierwotnym miejscu, dzisiaj naprzeciwko siedziby samorządowych władz powiatu i gminy. Po czterech stronach obelisku znajduje się, ryty grubym dłutem w szarym marmurze, herb królewski domu Wazów - snop (po szwedzku - waza). Trzeba też tu przywołać ze źródeł historycznych i takie fakty: na ziemiach dzisiejszego powiatu wyszkowskiego rolnictwo „... już w początkach XIII wieku zdobywało sobie prawo obywatelstwa - i to pierwszoplanowe - w rejestrze zajęć ludności „ (Dioniza Gimpel, Dzieje Wyszkowa, Warszawa 1984 r., s. 29). A termin „dziesięcina snopowa” występuje w cytowanej pracy wielokrotnie. <foto;4;r> Projektant herbu nie poprzestał jednak tylko na tej symbolice. Snop jest związany białą wstęgą, której końce rozmieszczone są symetrycznie po obu jego bokach. Symbolizują one dwie rzeki, Bug i Narew, opływające większość ziem powiatu.

flaga_powiatu.jpg (5 KB)Kompozycję wypełnia w górnej części krzyż rycerski, gdyż Ziemia Wyszkowska ma wyjątkowo bogate tradycje walk o wyzwolenie narodowe. W centralnej części herbu, na tle snopa, projektant umieścił wizerunek herbu miasta Wyszkowa, siedziby władz samorządowych. Warto wreszcie zauważyć, ze rysunek górnej i dolnej części snopa przypomina technikę wycinanki, zakorzenionej także w tradycji Puszczy Białej, pokrywającej ongiś duży obszar dzisiejszego powiatu wyszkowskiego. Herb został uzupełniony napisem POWIAT WYSZKOWSKI. Barwy powiatu wyszkowskiego powtarzają barwy użyte przez projektanta w herbie: złocista, zielona, biała oraz czarna w konturach. Jan Długołęcki