Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych!

Data: 17.01.2023 r., godz. 15.32    554
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresach:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zaplanowana dotacja 45.000 zł),
  • turystyki i krajoznawstwa (zaplanowana dotacja 10.000 zł),
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (zaplanowana dotacja 55.000 zł),
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zaplanowana dotacja 20.000 zł).
     

Termin realizacji zadań: do  31 grudnia 2023 r.

Oferty można składać do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 9:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2023 r.

WAŻNE! Planowane kwoty dofinansowania realizacji zadań w poszczególnych zakresach mogą ulec zmianie.

Sczegóły i treść ogłoszenia - kliknij

 

Konkursy2023.png (307 KB)