Solidarni z Ukrainą - mija rok od wybuchu wojny.

Data: 24.02.2023 r., godz. 14.19    622
Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymagała od nas podejmowania konkretnych działań. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc, która trwa nadal.

Mija dziś rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Nasi wschodni sąsiedzi znaleźli się w nowej, tragicznej i niebezpiecznej rzeczywistości. Powiat Wyszkowski od początku konfliktu zbrojnego jest zaangażowany w pomoc i pracę na rzecz ludności uchodźczej. Nieoceniona pomoc płynęła także ze strony  mieszkańców, gmin naszego powiatu, wolontariuszy, firm i sektora pozarządowego. 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymagała od nas podejmowania konkretnych działań. Już w pierwszych dniach wojny na teren naszego powiatu przybyły setki obywateli Ukrainy, którym zapewniliśmy pomoc, zarówno instytucjonalną jak i materialną. Starostwo Powiatowe we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i gminami, służbami, inspekcjami i strażami koordynowało m.in. aktualny stan ludności uchodźczej, zakwaterowanie ich w obiektach, z którymi nawiązaliśmy współpracę czy poprzez pomoc w zakresie tłumaczeń, opieki medycznej czy socjalno-bytowej. Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych w ramach wolontariatu angażowali się w zbiórki żywności i odzieży, pomagali także w transporcie uchodźców i kwaterowaniu ich w miejscach pobytu.

Wraz z upływającym czasem pojawiło się wiele regulacji prawnych, które wdrażaliśmy w ramach struktury naszego urzędu i jednostek. Nowe kompetencje otrzymał m.in. Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Referat Pozyskiwania Środków i Zamówień Publicznych, Wydziały Organizacyjny i Promocji i Rozwoju.

 

274940988_5298968026801418_830684677772746403_n.jpg (313 KB)Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku związane z wybuchem konfliktu, 28.02.2022 r.

331950443_509953541319001_8192144034257711339_n.jpg (145 KB)
Praca wolontariuszy przy zbiórce odzieży i artykułów spożywczych, marzec 2022 r.

331537780_686885679801701_6230668664561831082_n.jpg (188 KB)
Transport produktów i przedmiotów przekazanych na zbiórki, marzec 2022 r.

Niemal we wszystkich szkołach prowadzonych przez nasz powiat pojawili się nowi uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w polskim systemie edukacji. Ludność uchodźcza korzystała także z usług szpitala, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Poradni-Psychologiczno Pedagogicznej w Wyszkowie, która otaczała pomocą zwłaszcza najmłodszych.

W ramach pomocy z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy powiat nawiązał współpracę z wieloma obiektami zakwaterowania zbiorowego (pensjonaty, hotele, OSP, agroturystyki, schroniska młodzieżowe) w których w szczytowych momentach przebywało łącznie ponad 500 osób. Środki fnansowe na zakwaterowanie i funckjonowanie miejsc zakwaterowania przekazał Wojewoda Mazowiecki, które od lutego 2022 do końca stycznia 2023 r. wyniosły ponad 4 mln 708 tys. zł. Również w tym zakresie nieoceniona okazała się współpraca z gminami, ośrodkami pomocy społecznej i lokalnymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc.

331634893_1163973687603550_1089629956878424210_n.jpg (158 KB)Miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej gotowe do zamieszkania - marzec 2023 r.

Dzięki podjęciu przez Powiat Wyszkowski współpracy z firmą Cargill Poland Sp. z. o.o mogliśmy wyposażyć obiekty zakwaterowania ludności uchodźczej w niezbędny sprzęt AGD, rowery czy artykuły dla najmłodszych o łącznej wartości ponad 31 tys. złotych. Podziękowania w imieniu powiatu przekazaliśmy na spotkaniu w siedzibie firmy w Warszawie, podczas którego wymieniliśmy się doświadczeniami samorządu w zakresie działań na rzecz ludności uchodźczej.

Ukraina1.jpg (91 KB)
Spotkanie w siedzibie Firmy Cargill Polska - podziękowanie za przekazaną pomoc materialną na rzecz ludości uchodźczej, listopad 2022 r.

Obywatele Ukrainy stali się naszymi sąsiadami, kolegami ze szkoły i podwórka, również aktywnie włączali się w prowadzone przez nas działania, angażowali się w organizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Wszystkim mieszkańcom powiatu, podmiotom i instytucjom, służbom, strażom, jednostkom organizacyjnym powiatu i gmin zaangażowanym w pomoc ludności uchodźczej, tłumaczom, wolontariuszom, firmom transportowym, przedsiębiorcom – składamy serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa pomocy, nasze działania były prowadzone sprawnie i efektywnie, niezależnie od zakresu potrzebnej pomocy czy też pory, w której była ona potrzebna. Mamy poczucie, że wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Ogromne podziękowania należą się także gminom naszego powiatu, które wykonywały szereg zadań administracyjnych (m.in. nadawanie nr PESEL, wypłacanie świadczeń) dla obywateli Ukrainy. Nasza pomoc i praca trwa nadal.

Dziękujemy!

331914780_714523820153232_2995521943673447642_n.jpg (248 KB)

 

331779254_2363203070506229_8029486767280270576_n.jpg (72 KB)

331893173_1652341025218096_8540564320369790537_n.jpg (161 KB)