Powiatowy Dzień Strażaka oraz Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

Data: 16.05.2023 r., godz. 16.08    1474
Ryzykują własne życie i zdrowie, aby nieść pomoc innym ludziom. Obchodziliśmy Powiatowy Dzień Strażaka oraz Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu.

Ryzykują własne życie i zdrowie, aby nieść pomoc innym ludziom. Obchodziliśmy Powiatowy Dzień Strażaka oraz Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu.

Strażacy z całego powiatu spotkali się w niedzielę 14 maja 2023 roku na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka. Wyjątkowe święto dla wszystkich funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej i druhów z ochotniczych straży pożarnych zostało zorganizowane dzięki wsparciu Powiatu Wyszkowskiego. W tym szczególnym dniu obchodziliśmy również Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu. 

PDS01.jpg (762 KB)

PDS02.jpg (747 KB)

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii pw. Św. Trójcy w Niegowie ks. Emila Adlera. Podczas całego wydarzenia o oprawę muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Wyszkowie. Po Mszy Świętej odbył się uroczysty apel i został złożony meldunek o gotowości pododdziałów, przegląd tych oddziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. Rafał Balcer i Prezes OSP w Zabrodziu druh Przemysław Raniewicz, którzy przywitali zaproszonych gości.

PDS04.jpg (818 KB)

Słowa podziękowań i uznania za pełnioną służbę skierował do strażaków Starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon, który podkreślił, że „bycie strażakiem to wyzwanie, to zaszczyt ale i obowiązek, to bezinteresowna praca na rzecz innych, to ciągła praca nad samym sobą i doskonalenie swoich umiejętności. Ktokolwiek podejmuje się takiej działalności wie, że podejmuje się tym samym niezwykle odpowiedzialnej i trudnej służby, związanej z ryzykiem i ogromnym wysiłkiem.”. Starosta podziękował funkcjonariuszom państwowej straży pożarnej oraz wszystkim ochotnikom za pracę, poświęcenie i zaangażowanie, zaznaczając „pracujemy ze sobą „na co dzień” i w związku z tym wiem, że w razie potrzeby możemy na siebie liczyć, zarówno jeśli chodzi o wsparcie organizacyjne jak i instytucjonalne”. Z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu Przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego przekazali na ręce Prezesa OSP w Zabrodziu druha Przemysława Raniewicza symboliczne podziękowania i zestaw rękawic technicznych.

PDS03.jpg (798 KB)

Po raz pierwszy w naszym powiecie został wręczony „Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia”, który nadaje kapituła powołana przez Zarząd główny ZOSP RP za wyjątkową ofiarność i odwagę wykazaną w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Został on przyznany dla druha Michała Pierzynowskiego i druha Mateusza Decewicza z OSP KSRG Rząśnik, którzy w dniu 19 września 2022 r. w miejscowości Rząśnik przy ulicy Wyszkowskiej 6, podczas pożaru pomagali w ewakuacji mieszkańców budynku wielorodzinnego przed przybyciem jednostek ochrony ppoż.

PDS05.jpg (685 KB)

Na wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego Wojciecha Kozona Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu została odznaczona Medalem pamiątkowym „PRO MASOVIA” nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Odznaczenie wręczył przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Mirosław Augustyniak oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc i Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala.

PDS07.jpg (825 KB)

Uczczeniem obchodów 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Wójta Gminy Zabrodzie Krzysztofa Jezierskiego  oraz Prezes OSP w Zabrodziu druha Przemysława Raniewicza. Po poświęceniu pamiątkowej tablicy przez ks. Emila Adlera odczytana została uchwała o nadaniu odznaczenia „Złoty Znak Związku OSP RP” dla OSP w Zabrodziu za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyli Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, gen. bryg. w stanie spoczynku, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, druh Wiesław Leśniakiewicz; Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Mirosław Augustyniak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wyszkowie, druh Adam Mróz.

PDS09.jpg (806 KB)

Podczas uroczystości zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nadano „Złoty Znak Związku OSP RP” dla druha Henryka Oleksiaka. Odznaczono Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: mł. bryg. Piotra Warchoła, st. kpt. Przemysława Czupera, st. kpt. Jarosława Sępkowskiego, dh Roberta Ślubowskiego (OSP Długosiodło), dh Tadeusza Pakieła (OSP Sieczychy), dh Jerzego Michalaka (OSP Blochy), dh Jana Pleńskiego (OSP Blochy), Stanisława Dymka; Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: mł. kpt. Damiana Sowińskiego, mł. kpt. Marcina Brdaka, dh Jarosława Boguszewskiego, dh Krzysztofa Sadowskiego, dh Piotra Nasiadko (OSP Długosiodło), dh Sylwestra Laska (OSP Blochy), Annę Witkowską; Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: podinsp. Mariusza Sycika Komendanta Powiatowej Policji w Wyszkowie, dh Jarosława Rębowskiego (OSP Blochy), dh Adriana Teofilaka, dh Tomasza Kolankiewicza (OSP Prabuty), dh Mateusza Sępkowskiego (OSP Długosiodło), dh Roberta Grzegorza Kowalewskiego, dh Pawła Jakubowskiego, dh Marcina Bucznego, dh Piotra Ćwika (OSP Rząśnik); Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: mł. bryg. Artur Hanusiak; Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: asp. Paweł Urbaniak,st. ogn. Dariusz Chrostowski.

PDS10.jpg (887 KB)

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkowie, Zarząd Powiatu Wyszkowskiego za profesjonalizm, ofiarność oraz wzorową postawę podczas wypełnienia obowiązków służbowych wyróżnił nagrodami rzeczowymi: mł. bryg. Piotra Warchoła, st. kpt. Daniela Wachowskiego, mł. kpt. Mateusza Siatkowskiego, mł. asp. Damiana Jechnę, st. ogn. Wojciecha Banaszka, mł. ogn. Daniela Kuklińskiego, dh Stanisława Kacpurę. Nagrody wręczył Starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon, Przewodnicząca Rady Powiatu w Wyszkowie Ewa Bartosiewicz oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. Rafał Balcer. Po wręczeniu nagród głos zabrała Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, która w podziękowaniu dla OSP w Zabrodziu przekazała prezent, który zostanie wykorzystany podczas akcji ratowniczych. 

PDS08.jpg (781 KB)

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Artur Gonera, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie: Komendant mł. bryg. Rafał Balcer, Zastępca Komendanta st. bryg. Sławomir Pietrzak, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, gen. bryg. w stanie spoczynku, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, druh Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Mirosław Augustyniak, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego: Starosta Wojciech Kozon, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Bartosiewicz, Radni Powiatowi, przedstawiciele Gminy Zabrodzie: Wójt Krzysztof Jezierski, Radni Gminy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wyszkowie druh Adam Mróz, funkcjonariusze państwowej straży pożarnej, druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu całego powiatu, ich rodziny, Dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele powiatowych służb inspekcji i straży oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Galeria zdjęć dostępna na naszym profilu Facebook.