Ćwiczenia obronne w formie gry decyzyjnej

Data: 23.05.2023 r., godz. 12.48    2096
Na terenie Powiatu Wyszkowskiego zakończyły się ćwiczenia obronne. Przedstawiciele policji, straży pożarnej, służb medycznych, administracji samorządowej oraz innych instytucji wzięli udział w grze decyzyjnej.

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego zakończyły się ćwiczenia obronne. Przedstawiciele policji, straży pożarnej, służb medycznych, administracji samorządowej oraz innych instytucji wzięli udział w grze decyzyjnej.

Podejmowanie decyzji stanowi nieodłączny element naszego życia w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Gra decyzyjna jest innowacyjnym narzędziem, które wspomaga rozwijać umiejętności w takich działaniach.

GD02.jpg (748 KB)

Ćwiczenia obronne na terenie naszego powiatu odbyły się w dniach 19 - 21 kwietnia 2023 roku. Zostały przeprowadzone w formie gry decyzyjnej, która stanowiła symulację kierowania procesem realizacji zadań obronnych oraz ochrony ludności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności, związanych z oceną problemów bezpieczeństwa, identyfikowanie zagrożenia, wypracowanie odpowiednich decyzji, utrwalenie i pogłębienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności działania zespołowego. Sprawdzony został system łączności, alarmowy obieg informacji, współdziałanie służb, inspekcji, straży oraz wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym. 

GD03.jpg (573 KB)

W grze decyzyjnej wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, służb medycznych, administracji samorządowej oraz innych instytucji, które w sytuacjach kryzysowych odgrywają ważną rolę. Szkolenie nadzorował Starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon, który otrzymał raporty z wypracowanych decyzji. Ważnym elementem przeprowadzonej gry był aspekt komunikacji i współpracy między różnymi służbami oraz instytucjami. Uczestnicy ćwiczenia wymieniali między sobą informacje, koordynowali swoje działania oraz podejmowali wspólne decyzje w celu skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową. Zwieńczeniem ćwiczeń było podsumowanie doświadczenia oraz wyciągniętych wniosków, które w przyszłości pozwolą na doskonalenie systemów zarządzania kryzysowego.

GD04.jpg (741 KB)

GD01.jpg (1.11 MB)

W ćwiczeniach uczestniczyli wyznaczeni pracownicy:

1.      Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,
2.      jednostek samorządu gminnego:
         - Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,
         - Urzędu Gminy w Brańszczyku,
         - Urzędu Gminy w Długosiodle, 
         - Urzędu Gminy w Rząśniku,
         - Urzędu Gminy w Somiance,
         - Urzędu Gminy w Zabrodziu,
3.      Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
4.      Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, 
5.      Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie,
6.      Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie,
7.      Wojskowego Centrum Rekrutacji w Wyszkowie (w ramach współdziałania).

GD05.jpg (646 KB)

Harmonogram ćwiczeń:

1.      Warsztaty szkoleniowe w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (19.04.2023 r.).
2.      Symulacja zagrożenia w hucie szkła w Wyszkowie, należącej do Ardagh Glass S.A. (19.04.2023 r.).
3.      Szkolenie z pierwszej pomocy w siedzibie Starostwa Powiatowego (20.04.2023 r.).
4.      Symulacja zagrożenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (21.04.2023 r.).
5.      Zakończenie szkolenia w Ośrodku Szkoleniowo-Noclegowym ZDZ CK w Wyszkowie (21.04.2023 r.).

GD06.jpg (664 KB)

Starosta Powiatu Wyszkowskiego Wojciech Kozon dziękuje wszystkim jednostkom organizacyjnym biorącym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia oraz ich uczestnikom. 

Serdecznie dziękujemy dyrektorom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie i Ardagh Glass S.A. w Wyszkowie za możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych.

GD07.jpg (746 KB)

Galeria zdjęć dostępna na naszym profilu Facebook.