Porozumienia z Nadleśnictwami

Data: 04.01.2023 r., godz. 12.28    211
30 grudnia 2022 roku Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski podpisał porozumienia z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Drewnica i Nadleśnictwa Wyszków.

porozumienie (1).JPG (189 KB)

30 grudnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski, realizując zadania z zakresu administracji rządowej podpisał porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica – Arturem Delegaczem i Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków Waldemarem Wańczykiem o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na obszarze 8037 ha.

porozumienie (2).JPG (189 KB)

Porozumienia dotyczą wykonywania przez nadleśnictwa, w imieniu Starosty, zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. W szczególności związanych z realizacją przez właścicieli lasów obowiązków wynikających z ustawy o lasach i zadań gospodarczych zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz w wydawanych na ich podstawie decyzjach administracyjnych. 

 

porozumienie (3).JPG (156 KB)porozumienie (4).JPG (152 KB)