Zaproszenie na LVII Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie - 25 stycznia 2023 r. godz. 13:00

Data: 12.01.2023 r., godz. 15.12    Liczba odwiedzających: 204

W dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się LVII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1.      Otwarcie LVII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3.      Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu.
4.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. 
5.      Sprawozdanie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2022.
6.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie;
b)      w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/300/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2023;
c)      w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w 2023 r. zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski
7.      Sprawy różne.
8.      Zamknięcie obrad.

                                                                                 - w podpisie - 

                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                       Bogdan Mirosław Pągowski