Zaproszenie na LXXVI Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 17.04.2024 r., godz. 12.23    Liczba odwiedzających: 360

W dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 odbędzie się LXXVI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Al. Róż 2. 

 

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

 1. Otwarcie LXXVI Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności w 2023 roku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie w zakresie inwestycji i zadań drogowych Powiatu Wyszkowskiego realizowanych w roku 2023. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Powiatu Wyszkowskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

  w podpisie 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz