Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 30.04.2024 r., godz. 11.52    Liczba odwiedzających: 311

Postanowieniem Nr 244/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Wyszkowie zwołuje się I sesję Rady Powiatu w Wyszkowie w dniu 7 maja 2024 r. na godz. 13:00 w sali konferencyjnej 8B Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy Al. Róż 2.

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Wyszkowie  zaświadczeń o wyborze na radnych powiatowych.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  Powiatu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.      
 8. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.   
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.   
 10. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wyszkowskiego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wyszkowskiego.   
 11. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego.   
 12. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wyszkowskiego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wyszkowskiego.   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu i ustalenia liczby członków komisji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

  w podpisie 

/-/Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II

     Krystyna Kołota