Informacja Zarządu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym

Data: 14.06.2024 r., godz. 12.54    Liczba odwiedzających: 158

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2024 r. zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych spółkom wodnym na 2024 r., przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z treścią Uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, zmienionej Uchwałą Nr LXXII/411/2024 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Biorąc pod uwagę znaczenie zadań dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na dotacje dla spółek wodnych na 2024 r.,  Zarząd Powiatu Wyszkowskiego podjął uchwały o udzieleniu dotacji celowych spółkom wodnym, w następujących kwotach:

1.      Spółka Wodna Długosiodło - 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
2.      Spółka Wodna Rząśnik - 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
3.      Spółka Wodna Somianka - 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
4.      Spółka Wodna Wyszków - 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
5.      Spółka Wodna Zabrodzie - 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)