Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Białe soboty w SPZZOZ w Wyszkowie pn. „Posłuchaj swojego serca. Zbadaj się!”

Data: 02.07.2024 r., godz. 14.47    Liczba odwiedzających: 147

mazowsze_dla_zdrowia.png (55 KB)Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Białe soboty w SPZZOZ w Wyszkowie pn. „Posłuchaj swojego serca. Zbadaj się!” realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”.

Pełna treść ogłooszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij by otworzyć 

Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, pok. 39 (Kancelaria Starostwa Powiatowego) lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Informacji dot. konkursu udzielają:

Ewa Michalik, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Izabela Gargała, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, i.gargala@powiat-wyszkowski.pl