Zaproszenie na LXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 05.09.2023 r., godz. 16.00    Liczba odwiedzających: 388

W dniu 7 września 2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, 
Aleja Róż 2. 

Porządek LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

1. Otwarcie LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

5. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr LV/301/2022 Rady Powiatu 
w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                               - w podpisie - 

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                              Ewa Bartosiewicz