Starostwo Powiatowe

Liczba odwiedzających: 9331

Sekretariat 
29 743 59 35; FAX 29 743 59 33 
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

 

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Marzena Dyl
tel. 29 743 59 35
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

 

Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
Tadeusz Mirosław Kuchta
tel. 29 743 59 35
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

Sekretarz Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Ausfeld
29 743 59 30
e-mail: sekretarz@powiat-wyszkowski.pl

Skarbnik Powiatu Wyszkowskiego
Anna Anuszewska
29 743 59 31
e-mail: skarbnik@powiat-wyszkowski.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Dariusz Grzegorz Suchenek
29 743 59 13 
e-mail: d.suchenek@powiat-wyszkowski.pl

 Kancelaria
29 743 59 00

Stanowisko do spraw gospodarki lokalowej i materiałowej, zaopatrzenia, bhp i ppoż.
Stanowisko do spraw ewidencji środków trwałych i gospodarki środkami transportu
29 743 59 54

Stanowisko do spraw obsługi Rady Powiatu
Stanowisko do spraw obsługi Zarządu Powiatu
29 743 59 29

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Ewa Michalik
29 743 59 02
e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl 

Główny specjalista ds. spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Stanowisko do spraw promocji i komunikacji z mediami 
Stanowisko do spraw kultury i sportu
29 743 59 03

Informatyk
29 743 59 26

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału Finansowego
Renata Ołów
29 743 59 12
e-mail: r.olow@powiat-wyszkowski.pl

Wydział Finansowy
Kasa Zapomogowa - Pożyczkowa
29 743 59 11, 29 743 59 51 

WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków

Naczelnik Wydziału Edukacji
Agnieszka Deptuła
29 743 59 49
e-mail: a.deptula@powiat-wyszkowskowski.pl

Wydział Edukacji
29 743 59 49 


WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy
Kinga Domalewska
29 743 59 21 
e-mail: k.domalewska@powiat-wyszkowski.pl

Zamawianie i odbiór wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych
29 743 59 59 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
29 743 59 22 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
29 743 59 23 

Ewidencja Gruntów i Budynków /miasto Wyszków, gm. Wyszków, Długosiodło
29 743 59 24

 Ewidencja Gruntów i Budynków /Brańszczyk, Zabrodzie, Somianka, Rząśnik
29 743 59 25

Nieruchomości Skarbu Państwa
29 743 59 32

Mienie powiatowe
Odszkodowania
29 743 59 55

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

ul. Świętojańska 82C (wjazd od ul. Dworcowej)
07-200 Wyszków

Naczelnik Wydziału Komunikacji 
Joanna Mielcarz
29 743 59 16 
e-mail: j.mielcarz@powiat-wyszkowski.pl

Transport drogowy, licencje
29 743 59 27 

Biuro Podawcze, Wydawanie Praw Jazdy
29 743 59 75

Kierownik Referatu Uprawnień i Licencji, Stacje Kontroli Pojazdów, OSK, Instruktorzy i Diagności
29 743 59 74

Prawa Jazdy
29 743 59 15
29 743 59 76

Rejestracja pojazdów
29 743 59 17 
29 743 59 18 
29 743 59 72
29 743 59 73

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych
Marek Markowski
29 743 59 05 
e-mail: m.markowski@powiat-wyszkowski.pl

Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych
29 743 59 06 

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Naczelnik Wydziału Architektoniczno- Budowlanego
Sebastian Falba
29 743 59 36 
e-mail: s.falba@powiat-wyszkowski.pl

Wydział Architektoniczno- Budowlany
29 743 59 09 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków

Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Zdzisław Mikołajczyk
29 743 59 46 
e-mail: z.mikolajczyk@powiat-wyszkowski.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa
29 743 59 45 

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Izabela Gargała
29 743 59 56
e-mail: i.gargala@powiat-wyszkowski.pl

Wydział ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
29 743 59 04

Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych
29 743 59 14

REFERAT OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Stanisław Dymek
29 743 59 08
e-mail: s.dymek@powiat-wyszkowski.pl

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
29 743 59 07

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków
29 743 59 40 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Tomasz Cudny
ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków
29 743 59 40 
e-mail: rzecznik.konsumenta@powiat-wyszkowski.pl

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
29 743 59 00

STANOWISKO DS. PLANOWANIA BUDŻETU
Agnieszka Kalinowska-Szymańska
tel. 29 74 359 58
e-mail: a.kalinowska@powiat-wyszkowski.pl

STANOWISKO DS. KADROWYCH
Luiza Czyż
tel. 29 743 59 38
e-mail: l.czyz@powiat-wyszkowski.pl

KASA PBS w Wyszkowie obsługującego Starostwo Powiatowe
29 743 59 47 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków
tel. 29 742 83 68

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wyszkowie