Program "Poznaj Polskę"

Liczba odwiedzających: 1139
W ramach zawartych porozumień pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wyszkowskim na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, w terminie od 28 listopada do 14 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały 4 trzydniowe wycieczki, podczas których uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wyszkowski zwiedzali punkty edukacyjne. związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

poznaj polske.PNG (23 KB)

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
W ramach realizacji programu uczniowie z poszczególnych szkół zwiedzili wymienione punkty edukacyjne z wybranych obszarów.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie z obszaru edukacyjnego Śladami polskiego państwa podziemnego w regionie Łódzkim i Świętokrzyskim zwiedzili:

1. Anielin, poświętne, Spała - Szlak Majora Hubala.
2. Skarżysko - Kamienna - Zbiorowa mogiła pomordowanych
Organizacji Orzeł Biały
3. Wykus - siedziba Zgrupowania Partyzanckiego AK „ Ponury”
4. Michniów, Anielin, Dąbki, Szałas - miejsca pamięci narodowej,
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
5. Skarżysko - Kamienna - Muzeum Orła Białego
6. Kielce - Muzeum Pamięci Narodowej - dawne więzienie kieleckie na ulicy Zamkowej

Uczniowie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie z obszaru edukacyjnego Największe osiągnięcia polskiej nauki na Kujawach i Pomorzu zwiedzili:
1. Bydgoszcz - Muzeum Kanału Bydgoskiego
2. Gródek, Żur - Elektrownie Wodne - pierwsze w latach dwudziestych
3. Inowrocław - Park Solankowy
4. Bydgoszcz - Muzeum Mydła i Historii Brudu
5. Toruń - Dom Mikołaja Kopernika
6. Włocławek - Fajans włocławski - Muzeum
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie z obszaru edukacyjnego Kultura i dziedzictwo narodowe Podlasia zwiedzili:
1. Białystok - Muzeum Pamięci Sybiru
2. Białystok - Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego
3. Kruszyniany - Meczet, mizar, gospodarstwo agroturystyczne „Tatarska Jurta”, Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich z ekspozycją
4. Ciechanowiec - Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka
5. Wasilków - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
6. Tykocin - Pomnik Historii

Uczniowie Technikum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie z wybranych obszarów Największe osiągnięcia polskiej nauki na Kujawach i Pomorzu oraz Kultura i dziedzictwo narodowe zwiedzili:

1. Bydgoszcz, Muzeum Kanału Bydgoskiego, kujawsko-pomorski
2. Inowrocław, Park Solankowy, kujawsko-pomorskie
3. Piwnice, Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach, kujawsko-pomorskie
4. Toruń - Dom Mikołaja Kopernika, kujawsko-pomorskie
5. Toruń - Stare i Nowe Miasto, kujawsko-pomorskie
6. Toruń, Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, kujawsko-pomorskie
7. Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Fajans Włocławski, kujawsko-pomorskie


Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa Program „Polski Ład” Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

DOFINANSOWANIE 48 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 84 343,18 zł