Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Liczba odwiedzających: 615
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

logo.jpg (24 KB)

Powiat Wyszkowski od 1 września 2022 r. uczestniczy w projekcie badawczym „Model wsparcia międzysektorowego”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowany przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie. Projekt jest adresowany do dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego. Przeprowadzenie badań dzieci z wykorzystaniem przygotowanych przez uczelnię narzędzi oraz późniejsze wyniki pomogą nam opracować działania oraz skuteczne rozwiązania, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia dzieciom na terenie naszego powiatu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: mwm.us.edu.pl.
Zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na udział Państwa dzieci w badaniach.

Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

niebieski-male-logo-1 (1) (002).png (793 KB)